Skip to product information
1 of 5

Habrůveck limestone with plate coral and bryophytes

Habrůveck limestone with plate coral and bryophytes

Regular price $22.00 USD
Regular price $26.00 USD Sale price $22.00 USD
Sale Sold out
Shipping calculated at checkout.
Kupujete, co vidíte.

In the center of the polished limestone is a perfect cross-section of colonies of tabulate corals of the genus Alveolites, surrounded by a white clay-like mass in which small contrasting bryozoans can be seen. On the right side you can notice a cross-section of rough coral. These organisms inhabited calm, shallow, warm, well-oxygenated and sunlit seas in the Middle Devonian, about 384 million years before the present. Habrůvecky limestone.

Rozměry: 15.2 x 10.8 cm

Hmotnost: 558.00 g

Lokalita: Moravian Karst

Stáří: devon

The stone is hand processed and polished to a high shine by our company SP Minerals. We will be happy to make a unique addition to your interior or an addition to your mineralogical collection from your stoneour price list.

View full details

Drsnatý korál

Drsnatý korál je druh vymřelého mořského živočicha, který si v průběhu života vytvářél vápnité kostry zvané korality. Drsnaté korály jsou specifické svým trubkovitým tvarem, který na průřezu připomíná ozubené kolečko. Buď spolu s ostatními jedinci tvoří rozsáhlé propojené trsy na mořském dnu, nebo žil solitérním způsoba. Ve vápencích České republiky můžeme identifikovat hned několik rodů, například Thamnophyllum, Spirophyllum.