Skip to product information
1 of 1

Lažánecky limestone with plate coral, Moravian Karst

Lažánecky limestone with plate coral, Moravian Karst

Regular price $4.00 USD
Regular price $10.00 USD Sale price $4.00 USD
Sale Sold out
Shipping calculated at checkout.
Kupujete, co vidíte.

A polished butt of limestone, in which the longitudinal cross-section is tabular (tabulate) coral. Individual growth zones can be observed in a coral colony. Lazanecki limestone.

Rozměry: 8.5 x 6.5 cm

Hmotnost: 134.00 g

Lokalita: Moravian Karst

Stáří: devon

The stone is hand processed and polished to a high shine by our company SP Minerals. We will be happy to make a unique addition to your interior or an addition to your mineralogical collection from your stoneour price list.

View full details

Deskatý korál

Zkamenělé deskaté korály jsou fosilními pozůstatky pradávných korálových útesů, které existovaly v geologické minulosti. Deskaté korály na mořském dně vytvářely mohutné bochníkovite kolonie velké až několik metrů, ale vyskytují se i v menších větevnatých formách. Samotné kolonie sestávaly z tisíců miniaturních komůrek nazývanými septa, jež byly obývány měkkým tělem. Zkamenělá septa můžeme najít ve vápencích v Moravském krasu, Českém krasu a různých dalších lokalitách v republice.