Skip to product information
1 of 26

Svojanovit se staurolitem a kyanitem

Svojanovit se staurolitem a kyanitem

Regular price $44.00 USD
Regular price $75.00 USD Sale price $44.00 USD
Sale Sold out
Shipping calculated at checkout.
Kupujete, co vidíte.

Svor je metamorfovaná hornina charakterizovaná výraznou foliací, což znamená, že minerály jsou uspořádány do paralelních vrstev nebo pásů. Skládá se převážně z křemene a slídy, jako je muskovit nebo biotit. Svor vzniká za vysokých tlaků a teplot během regionální metamorfózy hluboko v zemské kůře a obsahuje také minerály jako granáty variety almandin, kyanit a staurolit.

Rozměry: 29×12cm

Lokalita: Okolí Svojanova

View full details

Komplex regionálně metamorfovaných hornin

Komplex regionálně metamorfovaných hornin se rozprostírá severně od Rohozné přes Svojanov až na jih k Olešnici a Kunštátu. Tento komplex zahrnuje širokou škálu hornin jako slídnatý svor, rula, amfibolit, metagabro, metadiabas, mramor a další. Každý typ má svou specifickou strukturu ovlivněnou složením a mírou metamorfózy. Ve starověké architektuře regionu hrál slídnatý svor, rula a amfibolit klíčovou roli jako stavební materiály díky své odolnosti. Všem těmto horninám je společným jmenovatelem více či méně vzácný výskyt granátů různých velikostí a kvalit. V regionu se nachází četné bývalé vápenky, například v Bystrém u Poličky a Brťoví. Další bývalé lomy na svor a amfibolit se nacházejí například poblíž hradu Svojanov.

Svojanovit

Svojanovit je název pro muskovitický svor s granáty (var. almandin). Jedná se o metamorfovanou horninu tvořenou převážně muskovitem a křemenem, s výraznou foliací a obsahem dalších minerálů jako biotit, chlorit a feldspar. Tento typ svoru vzniká během regionální metamorfózy za vysokých tlaků a teplot hluboko v zemské kůře. Granáty almandiny, železo-hliníkové silikáty s chemickým složením Fe₃Al₂(SiO₄)₃, se v hornině projevují jako červené skvrny nebo uzlíky, které spolu s minerály jako kyanit a staurolit dodávají hornině charakteristický vzhled. Přítomnost almandinu, kyanitu a staurolitu může indikovat specifické podmínky metamorfózy, což je užitečné pro geologické studie a interpretaci geologické historie. Významným prvkem obsaženým v minerálech tvořící svor je hliník a křemen. Z hlediska chemického složení se jedná o kyselou horninu s velmi nízkým obsahem dalších prvků. Nicméně z estetického pohledu je to krásná a rozmanitá hornina, která svými velkými šupinami světlé slídy muskovitu někdy připomíná ruský serafinit.

Svojanov

Svojanov je významnou ikonickou zříceninou gotického hradu, který se majestátně tyčí nad klikatícím se údolím. Hrad Svojanov byl postaven z místních hornin, mezi které patří již zmíněné proměněné horniny. Sám hrad stojí na slídnatém svoru, který dodává jeho stavebním prvkům charakteristický lesklý vzhled a pevnost. Tyto horniny jsou zřetelné ve všech částech hradní architektury, včetně vstupní brány, hradních zdí, koníren, věží a dalších staveb, kde lze pozorovat použití svorů s granáty a amfibolitů. Při procházce okolím lze při důkladném zkoumání objevit mnoho starých zaniklých lomů, kde se kdysi těžil amfibolit, rula a granátický svor, což svědčí o historickém významu těchto surovin v regionu.

Další produkty z kolekce Polished stones

Serafinit - andělský kámen

1 of 7

Leštěné kameny

Zkameněliny