Skip to product information
1 of 2

Habrůveck limestone with stromatospores

Habrůveck limestone with stromatospores

Regular price $15.00 USD
Regular price $0.00 USD Sale price $15.00 USD
Sale Sold out
Shipping calculated at checkout.
Kupujete, co vidíte.

A polished butt of Habrůvec limestone, in which a cross-section of a grayish stromatopore is captured, in which is annealed with very contrasting black dendrites. It is about 384 million years old.

Rozměry: 16.5 × 9.3 cm

Hmotnost: 705.00 g

Lokalita: Moravian Karst

Stáří: devon

The stone is hand processed and polished to a high shine by our company SP Minerals. We will be happy to make a unique addition to your interior or an addition to your mineralogical collection from your stoneour price list.

View full details

Stromatopora

Stromatopora je vymřelý mořský živočich, který spolu s korály budoval mořské dno. Stromatopora se nepodobá žádnému ze známých žijících organismů, je težké zařadit je jak mezi mořské houbouvce, tak mezi organismy podobné korálům. Na průřezu lze stromatoporu dobře poznat podle charakteristické pravoúhlé síťované struktury, která se skládá ze sloupců orientovaných vertikálně (pillae) a horizontálně (laminae). Stromatopory podobně jako deskaté korály vytvářely masivní bochníkovite kolonie i menší větevnaté formy. Vápenaté kostry stromatopor můžeme hojně najít ve vápencích v Moravském krasu, Českém krasu a různých dalších lokalitách v republice.