Skip to product information
1 of 2

Flaky coral in the Stínava-Chabičovské shale

Flaky coral in the Stínava-Chabičovské shale

Regular price $7.00 USD
Regular price $15.00 USD Sale price $7.00 USD
Sale Sold out
Shipping calculated at checkout.
Kupujete, co vidíte.

Flaky coral in the Stínava-Chabičovské shale. In the rest of the material, the remains of lilies and shells of snails and bivalves can be observed.

Rozměry: 17.6 x 9.5 cm

Hmotnost: 331.00 g

Lokalita: Drahan Highlands

Stáří: devon

The stone is hand processed and polished to a high shine by our company SP Minerals. We will be happy to make a unique addition to your interior or an addition to your mineralogical collection from your stoneour price list.

View full details

Deskatý korál

Zkamenělé deskaté korály jsou fosilními pozůstatky pradávných korálových útesů, které existovaly v geologické minulosti. Deskaté korály na mořském dně vytvářely mohutné bochníkovite kolonie velké až několik metrů, ale vyskytují se i v menších větevnatých formách. Samotné kolonie sestávaly z tisíců miniaturních komůrek nazývanými septa, jež byly obývány měkkým tělem. Zkamenělá septa můžeme najít ve vápencích v Moravském krasu, Českém krasu a různých dalších lokalitách v republice.

Lilijice

Lilijice je pradávný živočich, jemuž se povedlo vyhnout všem velkým vymíráním v minulosti Země proto se vyskytuje až dodnes. Tento organismus se skládá z kořene, stonku a kalichu. Ve vápencích se nejčastěji nachází jednotlivé fosilizované součásti stonku, na příčném řezu připomínající šroubek. V období devonu byla většina lilijic bentická (žijící na dně) a sesilní (přirostlá).

Svinutý plž

V rámci korálových a stromatoporoidových ekosystémů se zřídka objevují i tlustostěnní svinutí mořští plži z vymřelé čeledi Loxonematidae. Na podélném průřezu připomíná klasicky známou lasturu plže a na příčném řezu mívá často embryovitý tvar.

Kámen je investice