Skip to product information
1 of 1

Red limestone with fossils

Red limestone with fossils

Regular price $18.00 USD
Regular price $28.00 USD Sale price $18.00 USD
Sale Sold out
Shipping calculated at checkout.
Kupujete, co vidíte.

Red limestone cut by a white calcite vein. The stone contains petrified lilies in cross-section. The red color is due to the higher iron content.

Rozměry: 16 x 10.5 cm

Hmotnost: 723.00 g

Lokalita: Drahan Highlands

Stáří: devon

The stone is hand processed and polished to a high shine by our company SP Minerals. We will be happy to make a unique addition to your interior or an addition to your mineralogical collection from your stoneour price list.

View full details

Lilijice

Lilijice je pradávný živočich, jemuž se povedlo vyhnout všem velkým vymíráním a vyskytuje se dodnes. Tento organismus se většinou skládá z kořene, stonku a kalichu. Ve vápencích se nejčastěji nachází jednotlivé fosilizované součásti stonku, na příčném řezu připomínající šroubek. V období devonu byla většina lilijic bentická (žijící na dně) a sesilní (přirostlá).

Kámen je investice