Skip to product information
1 of 2

Pravěká šipka z rohovce replika

Pravěká šipka z rohovce replika

Regular price $114.00 USD
Regular price Sale price $114.00 USD
Sale Sold out
Shipping calculated at checkout.
Kupujete, co vidíte.

Objevte kus dávné historie s touto nádhernou replikou pravěké šipky, pečlivě vyrobenou z autentického Winchesterského rohovce pocházejícího z oblasti Stonehenge. Tato jedinečná šipka, věrně zpracovaná podle originálních pravěkých nástrojů, je dokonalým dárkem pro milovníky historie a archeologie. Vysoce kvalitní rohovec, typický pro místní horniny kolem Stonehenge, poskytuje autentický materiál, který byl klíčový pro výrobu nástrojů v pravěku. Ručně vyrobená šipka o délce přibližně 5.8×3.3 cm představuje dokonalé spojení s našimi dávnými předky a jejich technologickou zručností. Tato replika není jen dekorativním předmětem, ale skutečným spojením s minulostí, ideální pro vystavení ve sbírce nebo jako vzdělávací nástroj. Její unikátní design a materiál přináší do vašeho domova kousek neolitické historie. Použití pravého rohovce z oblasti Stonehenge zajišťuje autenticitu a historickou hodnotu. Přidejte tuto výjimečnou repliku do své sbírky a nechte se unést do časů, kdy se Stonehenge tyčilo jako monumentální centrum života a mystiky.

Rozměry: 5.8×3.3cm

Hmotnost: 11.5g

Lokalita: Stonehenge,Wiltshire

Stáří: čtvrtohory

View full details

Stonehenge

Stonehenge, jedna z nejznámějších prehistorických památek světa, se nachází v anglickém hrabství Wiltshire. Toto monumentální kamenné uskupení, tvořené masivními sarsenskými bloky a menšími bluestony, bylo vybudováno přibližně mezi lety 3000 a 2000 př. n. l. Stonehenge je obklopeno mystikou a spekulacemi o jeho účelu, přičemž mezi nejčastěji uváděné teorie patří astronomické pozorování, náboženské rituály a pohřebiště.

Nedaleko Stonehenge byly objeveny rohovce, které jsou typické pro místní horniny a okolí. Rohovce, specifický typ křemité horniny, hrály významnou roli v pravěku. Díky své tvrdosti a štěpitelnosti byly ideálním materiálem pro výrobu pazourků, nástrojů a zbraní používaných v denním životě prehistorických lidí.

Nález rohovců v blízkosti Stonehenge poskytuje cenné informace o životě a činnostech dávných obyvatel této oblasti. Rohovce z místních hornin byly pravděpodobně těženy a zpracovávány do různých tvarů a velikostí, což naznačuje, že okolí Stonehenge bylo nejen rituálním centrem, ale také místem každodenního života a řemeslné výroby.

Tento významný archeologický nález doplňuje obraz o Stonehenge jako multifunkčním místě, které sloužilo jak duchovním účelům, tak praktickým potřebám jeho obyvatel. Přítomnost rohovců a jejich využití pro výrobu pazourků odráží technologickou vyspělost a adaptabilitu prehistorických společenství, která obývala tuto oblast před tisíci lety.

Winchesterský rohovec

Winchester, historické město v hrabství Hampshire v Anglii, se pyšní bohatou architekturou, která sahá od starověku po moderní dobu. Mezi nejvýznamnější památky patří Winchesterská katedrála, jedna z největších katedrál v Evropě, představující normanskou a gotickou architekturu, jejíž fasády jsou vybudovány z typického Winchesterského rohovce jurského stáří, tedy z doby, kdy Zemi kralovali dinosauři. Tento rohovec byl klíčovým dekorativním prvkem nejen na fasádách, ale i v interiérech historických budov a ve velkých hradních zdech, jako je tomu například ve Velké síni, jediném pozůstatku Winchester Castle. Winchester College, založená v roce 1382, je příkladem tradiční gotické školní architektury, rovněž s použitím tohoto charakteristického kamene. Nemocnice St. Cross a Wolvesey Castle, oba z 12. století, nabízejí pohled na středověkou normanskou a gotickou architekturu, kde Winchesterský rohovec hraje významnou roli. Město zahrnuje také mnoho tudorovských a georgiánských budov, charakterizovaných hrázděnými domy a symetrickými fasádami. Winchester je tak bohatým zdrojem architektonického dědictví, kde použití Winchesterského rohovce poskytuje jedinečný pohled do různých historických období Anglie.

Další produkty z kolekce Fossil replicas

Náš tip

Stone is an investment