Skip to product information
1 of 2

Blue marble with garnets

Blue marble with garnets

Regular price $8.00 USD
Regular price $18.00 USD Sale price $8.00 USD
Sale Sold out
Shipping calculated at checkout.
Kupujete, co vidíte.

A polished slice of blue marble with garnets from the unique location of Nedvědice in Vysočín.

Rozměry: 15 x 9 cm

Hmotnost: 957 g

Lokalita: Highlands

Stáří: Proterozoic

The stone is hand processed and polished to a high shine by our company SP Minerals. We will be happy to make a unique addition to your interior or an addition to your mineralogical collection from your stoneour price list.

View full details

Modrý mramor

Modrý mramor z Nedvědice na Vysočině je výjimečná hornina s charakteristickým modrým odstínem, který ji odlišuje od jiných druhů mramorů. Na hranici mezi svrateckým krystalinikem a moravikem lze pozorovat mnoho čočkovitých těles krystalického vápence, která jsou uložena v rulách. Na kontaktech mezi mramory a rulou často vznikají erlány s charakteristickou minerální asociací. Například na lokalitě Nedvědice se setkáváme s erlány obsahujícími kalcit, hesonit, vesuvian, wollastonit, diopsid a další minerály. Krystalický vápenec na této lokalitě má někdy namodralou barvu, ačkoliv přesná příčina této anomální zbarvení zůstává dosud neobjasněná. V minulosti byl tento modrý mramor těžen pro stavební a dekorační účely.

ZDROJE:

  1. Vávra, V., & Štelcl, J. (2014).Významné geologické lokality Moravy a Slezska. Masarykova univerzita.
  2. Hrazdil, V., Houzar, S., & Škoda, R. (2009). Zpráva o výzkumu Sn-bohaté minerální asociace s As-vesuvianem v nedvědickém mramoru u Kozlova na západní Moravě, svratecké krystalinikum. Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku,16.
  3. http://lokality.geology.cz/967

Více z kolekce Blue marbles and labyrinths

Doporučujeme - Double sided tips

Kámen je investice