Skip to product information
1 of 2

Raw Vilémovice limestone with rough coral

Raw Vilémovice limestone with rough coral

Regular price $11.00 USD
Regular price $22.00 USD Sale price $11.00 USD
Sale Sold out
Shipping calculated at checkout.
Kupujete, co vidíte.

Long raw naturally prepared rough branching coral and tabulate corals. On the other side, cut and ground. Vilémovice limestone.

Rozměry: 24 x 11 cm

Hmotnost: 1.60 kg

Lokalita: Moravian Karst

Stáří: devon

View full details

Drsnatý korál

Drsnatý korál je druh vymřelého mořského živočicha, který si v průběhu života vytvářél vápnité kostry zvané korality. Drsnaté korály jsou specifické svým trubkovitým tvarem, který na průřezu připomíná ozubené kolečko. Buď spolu s ostatními jedinci tvoří rozsáhlé propojené trsy na mořském dnu, nebo žil solitérním způsoba. Ve vápencích České republiky můžeme identifikovat hned několik rodů, například Thamnophyllum, Spirophyllum.

Deskatý korál

Zkamenělé deskaté korály jsou fosilními pozůstatky pradávných korálových útesů, které existovaly v geologické minulosti. Deskaté korály na mořském dně vytvářely mohutné bochníkovite kolonie velké až několik metrů, ale vyskytují se i v menších větevnatých formách. Samotné kolonie sestávaly z tisíců miniaturních komůrek nazývanými septa, jež byly obývány měkkým tělem. Zkamenělá septa můžeme najít ve vápencích v Moravském krasu, Českém krasu a různých dalších lokalitách v republice.