Skip to product information
1 of 5

Habrůveck limestone with rough corals

Habrůveck limestone with rough corals

Regular price $46.00 USD
Regular price $73.00 USD Sale price $46.00 USD
Sale Sold out
Shipping calculated at checkout.
Kupujete, co vidíte.

Museum cross-section of Habrůvec limestone with rough corals and branched stromatophores aesthetically crossed with orange and white calcite veins. In the upper part of the stone, there is an accumulation of highly preserved and perfectly contrasting fossils, which are surrounded by a brown clay-like mass. The fossils are black, white and orange in color, which is very rare. In the lower part is a massive section of orange-gray limestone with a longitudinal section of rough coral. At the very bottom are the branched stromatospores. On the other hand, he saw natural fossils.

Rozměry: 17 x 17 cm

Hmotnost: 1.40 kg

Lokalita: Moravian Karst

Stáří: devon

The stone is hand processed and polished to a high shine by our company SP Minerals. We will be happy to make a unique addition to your interior or an addition to your mineralogical collection from your stoneour price list.

View full details

Drsnatý korál

Drsnatý korál je druh vymřelého mořského živočicha, který si v průběhu života vytvářél vápnité kostry zvané korality. Drsnaté korály jsou specifické svým trubkovitým tvarem, který na průřezu připomíná ozubené kolečko. Spolu s ostatními jedinci tvoří rozsáhlé propojené trsy na mořském dnu. Ve vápencích České republiky můžeme identifikovat hned několik rodů, například Thamnophyllum, Spirophyllum.

Stromatopora

Stromatopora je vymřelý mořský živočich, který spolu s korály budoval mořské dno. Stromatopora se nepodobá žádnému ze známých žijících organismů, je težké zařadit je jak mezi mořské houbouvce, tak mezi organismy podobné korálům. Na průřezu lze stromatoporu dobře poznat podle charakteristické pravoúhlé síťované struktury, která se skládá ze sloupců orientovaných vertikálně (pyllae) a horizontálně (laminae). Stromatopory podobně jako deskaté korály vytvářely masivní bochníkovite kolonie i menší větevnaté formy. Vápenaté kostry stromatopor můžeme hojně najít ve vápencích v Moravském krasu, Českém krasu a různých dalších lokalitách v republice.