Skip to product information
1 of 2

Habrůveck limestone with plate coral and bryophytes

Habrůveck limestone with plate coral and bryophytes

Regular price $12.00 USD
Regular price $21.00 USD Sale price $12.00 USD
Sale Sold out
Shipping calculated at checkout.
Kupujete, co vidíte.

A polished butt of Habrůvec limestone with fossils of Thamnopora tabulate coral and rough corals, which are very nicely preserved.

Rozměry: 15.5 x 12 cm

Hmotnost: 620.00 g

Lokalita: Moravian Karst

Stáří: devon

The stone is hand processed and polished to a high shine by our company SP Minerals. We will be happy to make a unique addition to your interior or an addition to your mineralogical collection from your stoneour price list.

View full details

Drsnatý korál

Drsnatý korál je druh vymřelého mořského živočicha, který si v průběhu života vytvářél vápnité kostry zvané korality. Drsnaté korály jsou specifické svým trubkovitým tvarem, který na průřezu připomíná ozubené kolečko. Spolu s ostatními jedinci tvoří rozsáhlé propojené trsy na mořském dnu. Ve vápencích České republiky můžeme identifikovat hned několik rodů, například Thamnophyllum, Spirophyllum.