Skip to product information
1 of 5

Rough corals raw

Rough corals raw

Regular price $20.00 USD
Regular price $38.00 USD Sale price $20.00 USD
Sale Sold out
Shipping calculated at checkout.
Kupujete, co vidíte.

Rough corals as raw as a drusen on limestone.

Rozměry: 23 x 9.5 cm

Hmotnost: 3.15 kg

Lokalita: Moravian Karst

Stáří: devon

View full details

Drsnatý korál

Drsnatý korál je druh vymřelého mořského živočicha, který si v průběhu života vytvářél vápnité kostry zvané korality. Drsnaté korály jsou specifické svým trubkovitým tvarem, který na průřezu připomíná ozubené kolečko. Buď spolu s ostatními jedinci tvoří rozsáhlé propojené trsy na mořském dnu, nebo žil solitérním způsoba. Ve vápencích České republiky můžeme identifikovat hned několik rodů, například Thamnophyllum, Spirophyllum.