Skip to product information
1 of 2

Blood limestone with fossils

Blood limestone with fossils

Regular price $10.00 USD
Regular price $17.00 USD Sale price $10.00 USD
Sale Sold out
Shipping calculated at checkout.
Kupujete, co vidíte.

Blood red limestone with fossilized remains of lilies and corals. The red shade of the stone is caused by a higher amount of iron.

Dimensions: approx. 16.5 × 12.5 cm

Weight: approx. 734.00 g

Location: Drahanská vrchovina

Age: Devonian, about 384 million years

Stáří: devon

The stone is hand processed and polished to a high shine by our company SP Minerals. We will be happy to make a unique addition to your interior or an addition to your mineralogical collection from your stoneour price list.

View full details

Lilijice

Lilijice je pradávný živočich, jemuž se povedlo vyhnout všem velkým vymíráním v minulosti Země proto se vyskytuje až dodnes. Tento organismus se skládá z kořene, stonku a kalichu. Ve vápencích se nejčastěji nachází jednotlivé fosilizované součásti stonku, na příčném řezu připomínající šroubek. V období devonu byla většina lilijic bentická (žijící na dně) a sesilní (přirostlá).

Kámen je investice