Skip to product information
1 of 2

Tertiary limestone with red algae and shells, Světlá u Boskovice

Tertiary limestone with red algae and shells, Světlá u Boskovice

Regular price $7.00 USD
Regular price $8.00 USD Sale price $7.00 USD
Sale Sold out
Shipping calculated at checkout.
Kupujete, co vidíte.

A polished slice of Tertiary limestone with spherical cross-sections of red algae (Lithotamnia) and with the remains of crushed shells of snails, bivalves and bryozoans. The specimen is crossed by a calcite vein.

Dimensions: approx. 19 x 13 cm

Age: Miocene, Tertiary

Location: Svetlá u Boskovice, Boskovicá brázda

Rozměry: 19 × 13 cm

Lokalita: Boskovická brázda

Stáří: mladší třetihory

View full details

Svinutý plž

V rámci korálových a stromatoporoidových ekosystémů se zřídka objevují i tlustostěnní svinutí mořští plži z vymřelé čeledi Loxonematidae. Na podélném průřezu připomíná klasicky známou lasturu plže a na příčném řezu mívá často embryovitý tvar.

Kámen je investice