Skip to product information
1 of 2

Plate coral, Ochoz u Brno

Plate coral, Ochoz u Brno

Regular price $7.00 USD
Regular price $0.00 USD Sale price $7.00 USD
Sale Sold out
Shipping calculated at checkout.
Kupujete, co vidíte.

Table stone made of preserved flaky coral. Colonies of these corals form very small chambers that stand out with a pretty and contrasting white structure resembling honeycombs in black limestone. Stone on side-cut facets. The stone is suitable for setting in jewelry.

Box dimensions: approx. 3.7 × 5.7 × 5.7 cm

Location: Ochoz near Brno

Age: approx. 384 million years

Rozměry: 3.7 × 5.7 cm (krabička)

Lokalita: Moravský kras

Stáří: devon

The stone is hand processed and polished to a high shine by our company SP Minerals. We will be happy to make a unique addition to your interior or an addition to your mineralogical collection from your stoneour price list.

View full details

Deskatý korál

Zkamenělé deskaté korály jsou fosilními pozůstatky pradávných korálových útesů, které existovaly v geologické minulosti. Deskaté korály na mořském dně vytvářely mohutné bochníkovite kolonie velké až několik metrů, ale vyskytují se i v menších větevnatých formách. Samotné kolonie sestávaly z tisíců miniaturních komůrek nazývanými septa, jež byly obývány měkkým tělem. Zkamenělá septa můžeme najít ve vápencích v Moravském krasu, Českém krasu a různých dalších lokalitách v republice.

Kámen je investice