Skip to product information
1 of 2

A cluster of preserved fossils in the Stínava-Chabičovské schist

A cluster of preserved fossils in the Stínava-Chabičovské schist

Regular price $10.00 USD
Regular price $0.00 USD Sale price $10.00 USD
Sale Sold out
Shipping calculated at checkout.
Kupujete, co vidíte.

A cluster of well-preserved fossils - lilies, snails, clams, corals in the Stínava-Chabičovské schist.

Rozměry: 12 x 4.5 cm

Hmotnost: 27.00 g

Lokalita: Drahan Highlands

Stáří: devon

The stone is hand processed and polished to a high shine by our company SP Minerals. We will be happy to make a unique addition to your interior or an addition to your mineralogical collection from your stoneour price list.

View full details

Lilijice

Lilijice je pradávný živočich, jemuž se povedlo vyhnout všem velkým vymíráním a vyskytuje se dodnes. Tento organismus se většinou skládá z kořene, stonku a kalichu. Ve vápencích se nejčastěji nachází jednotlivé fosilizované součásti stonku, na příčném řezu připomínající šroubek. V období devonu byla většina lilijic bentická (žijící na dně) a sesilní (přirostlá).

Svinutý plž

Svinutý plž se vzácně nachází v některých vápencových vrstvách. Vysoká dynamika mořského prostředí zapřičínila odolnost schránky obývané živočichem. Na podélném řezu připomíná průřezy známých turritell.

Kámen je investice