Skip to product information
1 of 10

Habrůveck limestone with tabulate coral of the genus Thamnopora

Habrůveck limestone with tabulate coral of the genus Thamnopora

Regular price $18.00 USD
Regular price Sale price $18.00 USD
Sale Sold out
Shipping calculated at checkout.
Kupujete, co vidíte.

Longitudinal section of a plate coral of the genus Thamnopora. The stone is ground on two sides.

Rozměry: 11 x 5 cm

Hmotnost: 303.00 g

Lokalita: Moravian Karst

Stáří: devon

The stone is hand processed and polished to a high shine by our company SP Minerals. We will be happy to make a unique addition to your interior or an addition to your mineralogical collection from your stoneour price list.

View full details

Deskatý korál

Zkamenělé deskaté korály jsou fosilními pozůstatky pradávných korálových útesů, které existovaly v geologické minulosti. Deskaté korály na mořském dně vytvářely mohutné bochníkovite kolonie velké až několik metrů, ale vyskytují se i v menších větevnatých formách. Samotné kolonie sestávaly z tisíců miniaturních komůrek nazývanými septa, jež byly obývány měkkým tělem. Zkamenělá septa můžeme najít ve vápencích v Moravském krasu, Českém krasu a různých dalších lokalitách v republice.